Yazım Kuralları

“Kocaeli Müzecilik Sempozyumu Yayın İlkeleri”

Yazım Kuralları

Makalelerin gönderilmeden önce metninin, ana dili İngilizce (Almanca ya da Fransızca) olan bir profesyonel tarafından redaksiyonunun yaptırılması gerekmektedir.

Metin uzunluğuyla ilgili olarak 50,000 vuruş üst sınır olarak kabul edilmektedir. Makaleler metin, notlar, kaynakça, görsel malzeme ve resim alt yazıları olarak elektronik ortamda teslim edilmelidir. Metin “Microsoft WORD” sözcük işlem programında ve “Times New Roman” yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler italik olarak yazılmalıdır. Örneğin in situ. Metin içinde Milattan Önce (MÖ), Milattan Sonra (MS) gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmamalı ve açık yazılmalıdır. Ancak metinde çok sık geçen adlamalar, ilk olarak açık yazılıp yanında kısaltması parantez içinde belirtildikten sonra kısaltma olarak kullanılmaya devam edilebilir.

Makale Başlığı

14 Punto ve bold olmalıdır. Yazar ve yazarların unvan, kurum ve mail adresleri  sayfa altına dipnot şeklinde verilmelidir. Metin 12 punto olmalıdır. Kaynakça 11 punto olmalıdır. Dipnotlar 10 punto olmalıdır. Makalelerde 300 kelimeliyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe özet olmalı, anahtar kelimeler konulmalı, özetler italik yazılmalıdır.

*Makalelere dipnotta mutlaka isim, unvan ve yazışma adresi yazılmalıdır.

Görseller 

Görsel malzeme dijital olmalıdır. Görseller en az 300 dpi ve dar kenarı 21 cm boyutlarında, jpeg ya da tiff formatında olmalıdır. Görsellerde ve metin içi göndermelerinde tek bir numaralandırma uygulanmalıdır. Fotoğraf, resim, çizim ve harita hepsi Res. 1, 2, 3… olarak sıralanmalıdır. Tablolar, Tab. 1, 2, 3… olarak numaralandırılmalıdır.

Yazara/Yazarlara ait olmayan görsellerin kaynağı belirtilmeli, yayım için telif hakkı anlaşması gerektiren google earth gibi görseller kaynak gösterilmeden kullanılmamalıdır. Yayınlanan görsellerle ilgili oluşacak telif hakkı sorunlarından görselleri yayın için gönderen yazar(lar) tek sorumludur.

REFERANSLAR VE KAYNAKÇA 

Referanslar

Kaynak göndermeler metin içinde parantezle ayrılarak verilmelidir. Örneğin;

(Artun 2006), (Aksoy, 2008:25), (Elliot ve Artun 2009:223, fig. 22)

(Lessoff  2008) / (Elliot ve Artun 2009) / (Esin and Harmankaya 1999)

(Aydıngün vd. 2001) / (Esin et al. 2001)

(Birol 2008: 48) / (Esin 2002: 48-50, fig. 10)

(Esin 2000, 2002) / (Esin 2000: 14-15; Esin 2002: 48-50)

Dipnot sayfa sonunda ancak konuyla ilgili ek bir açılım gerektirdiği zaman ya da metin sonunda “notlar” olarak kullanılır.

[1]Müze giriş ücretleri olmasa da ziyaretçilerden ufak bir bağış beklenilmektedir.

Kaynakçada verilen tüm kaynaklara metinde gönderme yapılmış olmalıdır.

Kaynakça yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

Tek Yazarlı Kitap

Artun, A., 2006. Sanat Müzeleri 1, İletişim yayınları, İstanbul.

Adams, N., 2010. ‘Intelligible Beauty’: Recent Research on Byzantine Jewellery, British Museum Research Publication. London.

İki Yazarlı Kitap

Pomarede, V. and A. Grebe, 2012,  The Louvre – All the Paintings, Paris,

Çok Yazarlı Kitap

Sezgin M., A Kahraman ve A: Aydın , 2009. Müze Yönetimi ve Pazarlaması, Çizgi Kitapevi, İstanbul.

Marc R., G. Simith , Z. Onen,  P. Murray ve H. Zanger, 2015. The Museum Manager’s Guide, Routledge, London

Kitap İçi Bölüm

Özdoğan, A., 1999. “Çayönü”,  M. Özdoğan ve N. Başgelen (Edts.) Neolitic in Turkey: 35-63 (text), 19-35 (plates). Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Morris, R., 2012. Imaginary Museums, (Laura S.H. Hanks and J. Hale Edts.) Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (Museum Meanings).): 224-236. Routledge, NewYork

Bildiri Kitabı

Aksoy,  S., 2008. Günümüzde Kent Müzeleri Ne Anlatıyor? Kentte Diyalog ve İşbirliğine Doğru, (B. Z. Önen, G. Tunç, M.Türkyılmaz Edts. ) Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik I  Sempozyumu  21-22 Mayıs 2007 , Kırmızı Yayınları, Ankara.

Phillipson, T., 2008. Müzeler ve Miras Binaları, (B. Z. Önen, G. Tunç, M.Türkyılmaz  Edts. ) Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik I Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2007: 84-92. Kırmızı Yayınları, Ankara.

Çeviri Kitap

Maisels, C. K., 1999. Uygarlığın Doğuşu. (Trans. A. Şenel), İmge Kitabevi, Ankara. 

Yıllık/ Dergi Makalesi

Özkan, A., 2011. “Modern Müze Mimarisi Üzerine”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 101/102: 51-56.

Braidwood, R. J., H. Çambel and W. Schirmer ,1981. “Beginnings of Village-Farming Communities in Southeastern Turkey: Çayönü Tepesi, 1978 and 1979”, Journal of Field Archaeology, 8: 249-258.

Çeviri Makale

Heike, P.T., 2004. “Dünya Müzecilik Tarihi (Trans. E. Sevin), Sanat Dergisi, 115: 37-44.

Katalog

Le Musee Du Louvre: Encyclopedie Photographique De L’art- Mesopotamia, Canaan, Cyprus, Greece (French Edition), Publisher: French & European Pubns (June 30, 1945)

Elektronik alıntılarda tarih verilmelidir.