Fethi Ahmet Paşa

Fethi Ahmet Paşa 1801-1858  yılları arasında yaşamış, Rodoslu Hafız Ahmet Ağa’nın oğludur.

Asker ve devlet adamıdır.

Sultan Abdülmecit’in kız kardeşi Atiye Sultan’la evlenmiştir.

1830’da Tümgeneral,
1833’te Viyana Büyükelçisi ve bir müddet sonra mareşal,
1837-1839 yılları arasında Paris elçisi,
1839 Aralık-1841 Mart tarihleri arasında Ticaret Nâzırı,
1843-Kasım 1844 arasında Meclis-i Vâlâ-i Ahkam Reisi görevlerinde bulunmuştur. 
1845 Ocak-Temmuz 1852, Mayıs 1853-Eylül 1854 ve Ekim 1857-Şubat 1858 tarihleri arasında 3 defa Tophane Müşiri görevini yürütmüştür..
1853’ün Mart ayında kısa bir süreyle ikinci bir kez Ticaret nazırı olarak görev yapar.

Sultan Abdülmecid döneminde Harbiye Ambarı adıyla bilinen eski Dârülesliha’da Tophâne-i Âmire Müşiri Fethi Ahmet Paşa tarafından yeni bir müze kurulur.  Bu müzeye önce Müze-i Askerî, daha sonra da Âsâr-ı Atîka-i Müze-i Hümâyun adı verilir. Bu yeni ad konulduktan sonra müze yapılan bazı değişikliklerle biri silâh ve harp malzemesini ihtiva eden Mecma-ı Esliha-i Atîka, diğeri arkeolojik eserleri barındıran Mecma-i Âsâr-ı Atîka olmak üzere iki bölüm halinde halka açılır.

Tophane Müşiri iken Aya İrini’yi eski silahların kaldırıldığı bir ambar olmaktan çıkarıp, çeşitli illerden toplattığı arkeolojik eserlerle donatarak müzeye dönüştüren Fethi Ahmet Paşa, 1847’de Sultanahmet Meydanı’nda ilk arkeolojik kazıları başlatan devlet görevlisi olarak da çığır açmıştır.

Kabri Divanyolu’nda II. Mahmut Türbesi bahçesine bulunmaktadır. Sultan II. Mahmut Türbesi Haziresi’ne defnedilen ikinci kişidir. 40 metre uzunluğunda kitabesi vardır ve mezarı madeni şebeke ile çevrelenmiştir.

Kuzguncuk’taki Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu, Karacaahmet’teki Rodoslu Ahmet Fethi Paşa Camii İstanbul’da onun adıyla anılan mekanlardır.