Amaç

Müzecilik alanında uluslararası ve ulusal ağı güçlendirmek,çağdaş uygulamaları takip etmek ve çok paydaşlı, farklı disiplinlerin katılımı ile karşılıklı fikir alışverişi ve etkileşim sonucu yeni bir platform oluşturmak amacıyla 2. Uluslararası Kocaeli Müzecilik Sempozyumu’nu planlanmıştır. Sempozyum 1846 yılında Osmanlı Devletinde, Aya İrini binasında Mecma-i Esliha-i Atika ve Mecma-ı ÂsârıAtika adları ile iki kısımdan meydana gelen  ilk müzelerimizi açan, ancak müzecilik alanında adından çok da bahsedilmeyen “Ahmet Fethi Paşa” anısına düzenlenecektir.

Müzecilik; müzeciler, ziyaretçiler ve eserler bağlamında çeşitli başlıklar altında yeni projeleri ve çalışmalar ile detaylı olarak incelenecektir.

Mekan ile ilişkili içinde, somut ve somut olmayan kültürel değerleri bir bütün olarak kapsayan çağdaş kültürel miras ve toplumsal bellek kavramları bağlamında müzecilik ve müzelerin algılanışı ile ilgili farklı yaklaşımlar değerlendirilecektir.

Müze koleksiyonlarının analizi, tanıtılması ve korunmasında yeni medya uygulamaları kültürel miras değerlerinin görsel-işitsel, yazılı sergilenmesinde ve sanal-gerçek platformda izleyiciye, araştırmacıya ulaştırılmasındaki etki alanı göz önüne alındığında oldukça büyük bir önemi vardır. Kültürel mirasın korunması ilkeleri ve müzecilik etiği bağlamında düşünüldüğünde, alan ile ilgili uzmanlar ve kullanıcılar/ziyaretçiler için en umut vadeden uygulamalardan biri zenginleştirilmiş (arttırılmış) gerçeklik uygulamasıdır.

2.Uluslararası Kocaeli Müzecilik Konferansında; zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamaları üç bileşeni uygulamayı geliştiren uzman, müze uzmanı ve müze ziyaretçisi ile konferansın kapsamı çerçevesinde müze sergileme ve uygulama ile eğitim başlıkları içinde değerlendirilecektir. Müzecilik alanında yeni medya ve zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojileri için güncel sorunlar saptanarak olası çözüm önerileri oluşturulacak; Müzeciliğin gelişmesi konusunda uluslararası ortak ilkeler ve yöntemler belirlenecektir.

Sempozyum Alt Başlıkları:

-Müzelerde Klasik Sergileme

-Zenginleştirilmiş Gerçeklik Uygulamaları

-Tematik Müzeler

-Toplumsal Bellek/Kültürel Miras

-Müzelerde eser Konservasyon – Restorasyonları

-Müzede Eğitim-Rehberler-Ziyaretçiler

-Müze İşletmesi ve Yönetimi

-Yasal Düzenlemeler ve Mevzuat

-Müzecilik Etiği

-Müzelerde Güvenlik

-Müze ve Müzecilik Yayınları

-Müzeler Ulusal Envanter Sistemi